Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Strona Główna PDF Print E-mail

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE ADRESU

Szanowni Państwo,

Zarząd Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku informuje, że z dniem 01.05.2022 r. zmianie ulegnie adres siedziby Stowarzyszenia.

Nowy adres to:

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku

Ul. Bielska 57A, 09 - 400 Płock

Pok. 212, II. Piętro

Numery: NIP, Regon, KRS pozostają bez zmian.

Numer telefonu do kontaktu: 514 263 249.
Adres email pozostaje bez zmian.

Prosimy o aktualizację danych w swoich bazach informacyjnych.

W zawiązku z powyższym prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji
dotyczącej RCEE w Płocku na wskazany powyżej adres.

13.12.2021r.

Wyniki konkursu na lokalną kampanię edukacyjno-informacyjną
pn. "Dzień czystego powietrza"


Informujemy, że komisja konkursowa dokonała oceny konkursu pn.  "Dzień czystego powietrza".
Do konkursu łącznie zgłoszonych zostało 18 prac.

Ocenie poddano 18 prac konkursowych spełniających wymogi formalne z czego Komisja konkursowa wyłoniła łącznie 12 laureatów i 6 wyróżnionych tj.:


Laureaci:
1. Akademia Przedszkolaka Max, ul. Kilińskiego 12, budynek I, 09-402 Płock
2. Szkoła Podstawowa nr 14 m. prof. Władysława Szafera w Płocku
3. Miejskie Przedszkole nr 5 w Płocku
4. Miejskie Przedszkole nr 4 im. Jasia i Małgosi w Płocku
5. Miejskie Przedszkole nr 21 w Płocku
6. Miejskie Przedszkole Nr 25 w Płocku
7. Miejskie Przedszkole nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół z Oddziałami Integr. w Płocku
8. Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku
9. Zespół Szkół Nr 1 w Płocku
10. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integr. nr 22 im. Janusza Korczaka
11. Miejskie Przedszkole Nr 11 w Płocku
12. Miejskie Przedszkole nr 8 "Baśniowy ogród" w Płocku

Nagrodą dla laureatów konkursu jest: oczyszczacz powietrza dla grupy/klasy biorącej udział w konkursie.


Wyróżnieni:
1. Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku
2. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku
3. Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Marii Macieszyny w Płocku
4. Miejskie Przedszkole nr 27 w Płocku
5. Miejskie Przedszkole nr 37 w Płocku
6. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku

Nagrodą dla wyróżnionych w konkursie jest: sprzęt nagłośnieniowy powietrza dla grupy/klasy biorącej udział w konkursie.

Konkurs sfinansowany ze środków Miasta Płock.
Wszystkim serdecznie gratulujemy !

20.10.2021r.

"Ja segreguję, a Ty - kampania edukacyjno-informacyjna"

Głównym celem zadania jest budowanie świadomości wśród mieszkańców miasta Płocka na temat prawidłowej segregacji odpadów zgodnie ze Wspólnym Systemem Segregacji Odpadów i zachęcanie mieszkańców do zwiększenia wysiłków na rzecz ograniczania ich ilości.

Ja segreguję, a TY? - obejrzyj ...Istotna jest też informacja o roli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kobiernikach i przekazanie informacji, że w każdy mieszkaniec Płocka może w PSZOK-u bezpiecznie pozbyć się problemowych odpadów, czyli tych, których nie powinno się wyrzucać do zwykłych kontenerów.

Zachęcamy do skorzystania ze strony https://czysty.plock.eu/ gdzie każdy mieszkaniem Płocka może uzyskać porady dotyczące prawidłowej segregacji odpadów.

Spot edukacyjny emitowany jest również na telebimie reklamowym LED w Płocku na skrzyżowaniu ulic Jachowicza i Kilińskiego.

Partner projektu: Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.

Sfinansowano ze środków Miasta Płock

15.09.2021r.

Konkurs dla przedszkoli i szkół z terenu miasta Płocka
na lokalną kampanię edukacyjno-informacyjną
pn. Dzień czystego powietrzaW imieniu Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku i Miasta Płock zapraszamy do udziału w konkursie realizowanym w ramach projektu edukacyjnego pn. "Dzień czystego powietrza".

Cel konkursu:

- organizacja kampanii edukacyjno - informacyjnej w ramach "Dnia Czystego Powietrza" przypadającym na dzień 14 listopada;
- podniesienie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz kształtowanie postaw na temat możliwości podjęcia indywidulanych zmian i dostarczenie praktycznej wiedzy na temat źródeł smogu, niskiej emisji i ochrony powietrza;
- zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie jakości powietrza, źródeł zanieczyszczeń, sposobów zapobiegania emisji zanieczyszczeń oraz ich wpływu na środowisko,
- promocja alternatywnych środków transportu.

Uczestnicy: dzieci, młodzież i dorośli np. nauczyciele, rodzice/opiekunowie dzieci z przedszkola, szkoły podstawowej i ponadpodstawowej z terenu miasta Płocka.

Przedmiot konkursu:
- przeprowadzenie akcji edukacyjnych z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych np. rodziców/opiekunów, które będą dotyczyć jakości powietrza, źródeł zanieczyszczeń, sposobów zapobiegania emisji zanieczyszczeń i ich wpływu na środowisko oraz ochrony powietrza w tym przedstawienie przykładów działań "jak dbać o czyste powietrze" (uczestnicy opracowują film bądź też prezentację multimedialną z przeprowadzonych działań);
- opracowanie relacji/reportażu w dowolnej formie np. film, prezentacja multimedialna zawierającego opis wraz ze zdjęciami z przeprowadzonej kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. "Dzień czystego powietrza" przez klasę, grupę przedszkolną lub placówkę oświatową tj. przedszkole lub szkołę.

Harmonogram konkursu:
- ogłoszenie konkursu -  15 września 2021r.
- dostarczenie prac konkursowych -  30 listopada 2021r.
- obrady jury - do 10 grudnia 2021 rok,
- wręczenie nagród - grudzień 2021r.

Nagrody:
Łącznie zostanie przyznanych min. 8 nagród. Proponowane nagrody: oczyszczacze powietrza dla grupy klasy biorącej udział w konkursie.
Nagrody w Konkursie finansowane będą ze środków Miasta Płock

Do pobrania:
- Regulamin konkursu, karta zgłoszeniowa i wzór oświadczenia - pobierz docx ...


"Radiowe wędrówki przyrodnicze - cykl audycji radiowych"


Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku realizuje zadania pn. "Radiowe wędrówki przyrodnicze - cykl audycji radiowych" ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zadanie polega na przeprowadzeniu cyklu 11 audycji radiowych. Audycje prowadzone są przez dziennikarzy rozgłośni na antenie RADIO PŁOCK FM, którzy we współpracy ze specjalistami w danej tematyce poprowadzą audycje edukacyjne.

Celem zadania jest zwiększenie świadomości z zakresu środowiska przyrodniczego i jego ochrony, kształtowanie współodpowiedzialności wśród dzieci, młodzieży i dorosłych za ochronę zagrożonych gatunków oraz poprawa bioróżnorodności środowiska i warunków życia fauny i flory na Mazowszu.

O projekcie "Radiowe Wędrówki Przyrodnicze" - https://plock.fm/podcasty/radiowe-wedrowki-przyrodnicze/


Tematy audycji:
1. Pszczele życie - https://plock.fm/podcasty/swiatowy ; https://plock.fm/podcasty/z-milosci
2. Ptasie wędrówki na Mazowszu - https://plock.fm/podcasty/ptasie-we%CC%A8drowki
3. Gady i płazy na Mazowszu - https://plock.fm/podcasty/gady-i-plazy-na-mazowszu
4. Piękno przyrody Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego - https://plock.fm/podcasty/brudzenski-park
5. Walory przyrodnicze i turystyczne rzeki Wisły https://plock.fm/podcasty/walory-turystyczne
6. Chronione gatunki roślin na Mazowszu https://plock.fm/podcasty/chronione-gatunki-roslin
7. Ssaki Mazowsza https://plock.fm/podcasty/ssaki-na-mazowszu
8. Śmiecenie w lasach - dlaczego nadal to robimy - https://plock.fm/podcasty/dlaczego-nadal
9. Fauna i flora Mazowsza jesienią https://www.facebook.com/604 https://www.facebook.com/60456
10. Przyroda Mazowsza zimą -
https://plock.fm/podcasty/w-jaki https://plock.fm/podcasty/jak
11. Dokarmianie ptaków, budowa karmników i budek lęgowych https://plock.fm/podcasty


Serdecznie zachęcam do śledzenia programu. Wspaniali eksperci, bardzo ciekawe rozmowy o przyrodzie Mazowsza.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego


Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka Sp. z o.o. partnerem działań RCEE w Płocku

Dziękujemy PGO w Płocku Spółka z o.o. za okazane wsparcie dla działań edukacyjnych prowadzonych przez RCEE w Płocku w 2021 roku.

Od wielu lat Spółka aktywnie uczestniczy w edukacji ekologicznej społeczeństwa.
Dzięki współpracy wspólnie realizujemy działania edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.

30.04.2021r.

Konkurs - na ZIELONE MIEJSCE

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku działając we współpracy z Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku zaprasza do udziału w konkursie na ZIELONE MIEJSCE, który odbywa się w ramach projektu "Jestem świadomy - to się opłaca".

Organizatorem konkursu jest Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej z siedzibą przy ulicy Komunalnej 4 we Włocławku.

Konkurs organizowany jest w ramach programu "Jestem świadomy - to się opłaca".

Konkurs finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Partnerem projektu na terenie woj. mazowieckiego jest: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.

Konkurs otwarty jest dla wszystkich uczestników projektu (dzieci, młodzieży i dorosłych) z terenu województwa mazowieckiego.

Regulamin do pobrania na stronie: http://tosieoplaca.org.pl/konkurs-na-zielone-miejsce/

Projekt JESTEM ŚWIADOMY - TO SIĘ OPŁACA - program w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim, zachodniopomorskim i podkarpackim.


Podziękowanie dla PGO Sp. zo.o. w Płocku

Dziękujemy Przedsiębiorstwu Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z o.o. za okazane wsparcie dla działań prowadzonych przez RCEE w Płocku w 2020 roku.


Dzięki współpracy wspólnie zrealizowaliśmy działania edukacyjne takie jak warsztaty ekologiczne i film których celem jest zwrócenie uwagi na konieczność prawidłowej segregacji odpadów, ograniczanie ich wytwarzania oraz przekazanie informacji jak być ekokonsumentem czyli jak mądrze kupować, jak wykorzystać używane rzeczy oraz jak ograniczyć indywidulaną konsumpcję.

Odpady - śmieci czy surowce?

Odpowiedź na to pytanie w filmie, który powstał w ramach projektu pn. "Odpady - śmieci czy surowce?" realizowanego przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.

Zapraszamy do obejrzenia filmu


W filmie apelujemy do mieszkańców m. Płocka i regionu płockiego by zwrócili uwagę na prawidłową segregację odpadów oraz ograniczanie wytwarzania odpadów.

Prezentujemy tzw. dobre praktyki - jako zestaw porad dla społeczności lokalnej stanowiący kompendium wiedzy, która zainicjuje kształtowanie właściwych postaw w zakresie właściwego gospodarowania odpadami. Segregacja odpadów to nie tylko wyraz troski o środowisko, ale również o? własne portfele. Opłata za odpady nieposortowane jest znacznie wyższa niż w przypadku prawidłowo przeprowadzonej segregacji.

Jest to również film, mający za zadanie uwrażliwienie mieszkańców naszego miasta na problemy środowiska naturalnego.

Zadanie dofinansowano ze środków Miasta Płock


Dofinansowano ze środków Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o

Odpady - śmieci czy surowce?

Aktualnie realizujemy projekt pn. "Odpady - śmieci czy surowce?" w ramach którego nagrywamy film pod tym samym tytułem czyli "Odpady - śmieci czy surowce?".
W filmie apelujemy do mieszkańców m. Płocka i regionu płockiego by zwrócili uwagę na prawidłową segregację odpadów oraz ograniczanie wytwarzania odpadów.

Prezentujemy tzw. dobre praktyki - jako zestaw porad dla społeczności lokalnej stanowiący kompendium wiedzy, która zainicjuje kształtowanie właściwych postaw w zakresie właściwego gospodarowania odpadami. Segregacja odpadów to nie tylko wyraz troski o środowisko, ale również o... własne portfele. Opłata za odpady nieposortowane jest znacznie wyższa niż w przypadku prawidłowo przeprowadzonej segregacji.

Jest to również film, mający za zadanie uwrażliwienie mieszkańców naszego miasta na problemy środowiska naturalnego.

Zakres tematyczny:
1.Odpady w domu, szkole/przedszkolu, pracy, na ulicy nt. wytwarzania odpadów:
- w domu - pokazanie powstawania różnych odpadów;
- w szkole - o odpadach powstających w szkole/przedszkolu;
- na ulicy - liście z drzew, rzucanie różnego rodzaju odpadów.
2.Uciążliwości odpadów dla środowiska (np. śmieci w lesie).
3.Wędrówka odpadów:
- prezentacja segregacji w domu, w szkole/przedszkolu z komentarzem;
- prezentacja pojemników do segregacji na osiedlu, przy szkole/przedszkolu;
- odbiór odpadów samochodami przez firmę transportująca odpady do PGO w Płocku - Zakład Produkcyjny w Kobiernikach;
- prezentacja PSZOK z komentarzem;
- sortowanie odpadów w celu odzyskania surowców (PGO);
- odzysk i unieszkodliwianie odpadów w PGO;
- przetwarzania frakcji organicznej.
4.Koszty gospodarowania odpadami (co składa się na koszt, kto płaci i ile?) - komentarz przedstawiciela Urzędu Miasta Płocka.
5.Jak zmniejszyć koszty gospodarowania odpadami:
- Zapobieganie powstawaniu odpadów np. opakowania wielokrotnego użytku;
- Zamiast reklamówki ze sklepu używamy toreb eko - płóciennych;
- Wykorzystanie odpadów tzw. upcykling. Wypowiedzi - jak mądrze kupować, jak ciekawie wykorzystać używane rzeczy oraz jak ograniczyć indywidualną konsumpcję (np. wyprodukowanie modnych mebli z palet).
6.Odpady niebezpieczne i ich uciążliwości:
- przykłady odpadów niebezpiecznych;
- postępowanie z odpadami niebezpiecznymi.
7.Kompostowanie odpadów na przykładzie PGO w Płocku - Zakład Produkcyjny w Kobiernikach i małego kompostownika w ogrodzie.

Dziękujemy za pomoc w realizacji filmu:
1.Szkole Podstawowej nr 14 im. prof. Władysława Szafera w Płocku
2.Miejskiemu Przedszkolu Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół w Płocku, ul. Pocztowa 13
3.Wydziałowi Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka
4.Przedsiębiorstwu Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.


Wyniki konkursu plastycznego
pn. "Miasta i wsie chore od smogu i hałasu - czy tak musi być"
DZIEŃ BEZ SAMOCHODU.


Informujemy, że komisja konkursowa dokonała oceny konkursu pn. "Miasta i wsie chore od smogu  - czy tak musi być".

Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej:
- dowolną techniką w formacie A-4 lub A-3 zgodnej z celami konkursu tzn. dotyczyć problematyki zanieczyszczeń powietrza, hasłu komunikacyjnego oraz wskazanie argumentów za korzystaniem z komunikacji zbiorowej oraz promującej jazdę na rowerze.

Do konkursu łącznie zgłoszonych zostało 175 prac plastycznych, z czego 61 prac została odrzuconych formalnie ze względu na braki formalne lub niezgodność z przedmiotem konkursu.

Dziękujemy dzieciom i młodzieży za udział w konkursie, a nagrodzonym serdecznie gratulujemy.
Laureaci i wyróżnieni w konkursie zostaną poinformowani o przyznanej nagrodzie oraz ustalenia terminu i miejsca wręczenia dyplomów i nagród (e-mail: , tel. 514 263 249).

Laureaci i wyróżnieni w konkursie:
I kategoria:
- laureaci:
1. Franciszek Lewandowski - Miejskie Przedszkole nr 25 w Płocku
2. Aleksandra Tomaszewska - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gozdowie (klasa IB).
3. Gabriela Walczak - Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzanowie (klasa II b)
- wyróżnienia:
1. Agata Dębczyńska - Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Nowym Kamieniu (klasa I).
2. Nicola Rakowski - Szkoła Podstawowa w Nowych Łubkach (klasa II).
3. Nadia Żaczkowska - Szkoła Podstawowa im. kpr. Feliksa Ignacego Grabowskiego w Bodzanowie (klasa III a).

II kategoria:
- laureaci:
1. Zuzanna Paluszkiewicz - Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku (klasa III TŚ).
2. Oskar Kabała - Zespół Oświatowo - Konsultacyjny "Profesor" w Płocku (klasa VI B).
3. Mateusz Zemroch - Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku.
- wyróżnienia:
1. Karolina Ślebocka  - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Siecieniu (klasa VII b).
2. Agnieszka Spychała - Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łukomiu (klasa VII).
3. Sebastian Lewandowski - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Siecieniu (klasa VIII).
Nagrody dla w/w osób zostały sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Dodatkowo Komisja postanowiła wyróżnić następujące osoby:
1. Pola Kralska - Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku
2. Natalia Rewak - Szkoła Podstawowa im. kpr. Feliksa Ignacego Grabowskiego w Bodzanowie
3. Klaudia Lewandowska - Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa A.J. Nowowiejskiego.
Nagrody dla w/w osób zostały przekazane przez Starostwo Powiatowe w Płocku.

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. "Miasta i wsie chore od smogu - czy tak musi być?" przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.

Partnerami projektu są: Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku, Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Płocku, Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka.


Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

12.11.2020r.

Relacja z finału konkursu na lokalną kampanię edukacyjno-informacyjną pn. "Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję".

W imieniu RCEE w Płocku oraz Szkoła Podstawowa nr 14 im. Władysława Szaferaw Płocku i Gminy Miasta Płock dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu na lokalną kampanię edukacyjno-informacyjną pn. "Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję" w ramach Kampanii Sprzątania Świata 2020.

Przedmiotem konkursu było opracowanie relacji/reportażu z przeprowadzonej kampanii edukacyjno-informacyjnej przez klasę, grupę lub placówkę oświatową tj. przedszkole lub szkołę.
Do konkursu łącznie zostało zgłoszonych 15 prac konkursowych, z czego 1 praca z kategorii przedszkola została odrzucona formalnie ze względu na brak karty zgłoszeniowej oraz wymaganych oświadczeń.

Ocenie poddano 14 prac konkursowych z czego Komisja konkursowa wyłoniła łącznie 9 laureatów i 5 wyróżnionych w trzech kategoriach wiekowych tj.:

Laureaci - kategoria I - przedszkola

1.Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Płocku. Koordynator: Barbara Gieres, Renata Wagner-Sadowska, Żaneta Krajewska.
2. Miejskie Przedszkole nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół z Oddziałami Integracyjnymi w Płocku - ul. Harcerska 2. Koordynator: Kinga Osial, Karolina Zółtowska.
3. Miejskie Przedszkole nr 5 w Płocku. Koordynator: Aleksandra Ciesielska, Anna Sztyma.
4. Miejskie Przedszkole nr 21 w Płocku. Koordynator: Jolanta Jabłońska.
5. Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół w Płocku - ul. Pocztowa 13. Koordynator:  Paulina Cholewińska.
Wyróżnienia - kategoria I - przedszkola
1. Miejskie Przedszkole nr 13 w Płocku. Koordynator: Alicja Kowalczyk.
2. Miejskie Przedszkole nr 27 w Płocku. Koordynator: Jolanta Filipiak - Bogaczyńska.
3. Miejskie Przedszkole nr 4 im. Jasia i Małgosi w Płocku. Koordynator: Małgorzata Wałęsa.
4. Miejskie Przedszkole nr 10 w Płocku. Koordynator: Magdalena Tomaszewska.

Laureaci - kategoria II - szkoły podstawowe

1. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku w Płocku. Koordynator: Iwona Cierpiałkowska.
2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Księdza Jana Twardowskiego w Płocku. Koordynator:  Damrawa Korzeniewska, Renata Dziublińska.
3. Szkoła Podstawowa nr 14 im. prof. Władysława Szafera w Płocku. Koordynator: Dorota Kociemska.

Laureaci - kategoria III - szkoły ponadpodstawowe
1. Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku. Koordynator: Anna Krzywkowska, Milena Klonowska.
Wyróżnienia - kategoria III - szkoły ponadpodstawowe
1. Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płock. Koordynator: Kalina Klikczyńska.


Konkurs finansowany ze środków Szkoły Podstawowej Nr 14 im. prof. Władysława Szafera w Płocku - Miasta Płock.


Wszystkim serdecznie gratulujemy !

15.09.2020r.

Konkurs dla szkół  i przedszkoli z terenu miasta Płocka na lokalną kampanię edukacyjno-informacyjną pn. "Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję"

W imieniu Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku oraz Szkoły Podstawowej Nr 14 im. prof. Władysława Szafera w Płocku i Miasta Płock zapraszamy do udziału w konkursie dla przedszkoli i szkół z terenu miasta Płocka na lokalną kampanię edukacyjno-informacyjną pn. "Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję" w ramach Kampanii Sprzątania Świata 2020.

Cele konkursu:
-podjęcie działań na terenie przedszkola/szkoły/osiedla na rzecz edukacji ekologicznej ukierunkowanych na problematykę odpadów z tworzyw sztucznych, ich poprawną segregację oraz recykling zgodnie z hasłem Kampanii Sprzątanie Świata "Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję";
-zwiększenie świadomości ekologicznej ogółu społeczeństwa w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów plastikowych oraz stosowania alternatyw dla używania plastiku w życiu codziennym;
-pogłębianie i utrwalanie wiedzy na temat segregacji odpadów w szczególności odpadów wykonanych z plastiku.

Uczestnicy: przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z terenu miasta Płocka.

Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest opracowanie relacji/reportażu w dowolnej formie np. film, prezentacja multimedialna, opis wraz ze zdjęciami z przeprowadzonej kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. "Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję" przez klasę, grupę lub placówkę oświatową tj. przedszkole lub szkołę;

Do pobrania:
-Regulamin konkursu
- pobierz docx ...


Harmonogram konkursu:
- ogłoszenie konkursu - wrzesień 2020r.
- dostarczenie prac konkursowych - 16 października 2020r.
- obrady jury - 30 października 2020 rok,
- wręczenie nagród - listopad 2020r.

Nagrody:
Jury konkursowe wybierze po trzech laureatów w trzech kategoriach:
- I kategoria: przedszkola - 3 nagrody;
- II kategoria - szkoły podstawowe - 3 nagrody;
- III kategoria - szkoły ponadpodstawowe - 3 nagrody.

Nagrody w Konkursie finansowane będą ze środków: Miasta Płock - Szkoły Podstawowej Nr 14 im. prof. Władysława Szafera w Płocku, ul. Jachowicza 20

Prace konkursowe należy wysłać drogą elektroniczną na adres: lub złożyć w siedzibie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku ul. 1 Maja 7B, 09-402 Płock.
W razie pytań lub wątpliwości czekamy na Wasze e-maile- ,  zapytania na facebooku lub tel. 514 263 249 .

05.09.2020r.


Prezentujemy film, który powstał w ramach projektu
pn. "Miasta i wsie chore od smogu - czy tak musi być?"
realizowanego przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.


Partnerami projektu są: Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku, Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Płocku, Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka.

Podstawowym celem filmu jest przekazanie wiedzy w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem. Prezentuje on zagadnienia dotyczące aktualnego stanu powietrza i przyczyny powstawania zanieczyszczeń, ze szczególnym naciskiem na emisję zanieczyszczeń z kominów domów opalanych węglem i drewnem przy użyciu starych kotłów oraz źródeł hałasu.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

29.08.2020r.
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku zaprasza dzieci i młodzież z terenu miasta Płocka oraz powiatów płockiego i sierpeckiego do udziału w konkursie realizowanym w ramach projektu pn. "Miasta i wsie chore od smogu  - czy tak musi być".

Partnerzy projektu:
- Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku,
- Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Płocku,
- Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka.


Cele konkursu:
-edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie szkodliwości zanieczyszczeń, hałasu komunikacyjnego i zbyt dużego natężenia ruchu wynikającego z nadużywania samochodu jako indywidualnego środka transportu w mieście;
- zachęcenie do korzystania z innych niż samochód sposobów przemieszczania się,

- popularyzacja kampanii "Dzień bez samochodu".

Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką w formacie A-4 lub A-3 zgodnej z celami konkursu tzn. praca powinna dotyczyć problematyki zanieczyszczeń powietrza, hasłu komunikacyjnego oraz wskazanie argumentów za korzystaniem z komunikacji zbiorowej oraz promującej jazdę na rowerze.

Regulamin konkursu - pobierz ...

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

"Czyste powietrze w moim mieście" - wyniki konkursów

Informujemy, że komisja konkursowa dokonała oceny 2 konkursów tj. plastycznego i literackiego pn. "Czyste powietrze w moim mieście".

Celem konkursów było zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie jakości powietrza, źródeł zanieczyszczeń, sposobów zapobiegania emisji zanieczyszczeń oraz ich wpływu na środowisko a także promocja alternatywnych środków transportu.

Dziękujemy dzieciom za udział w konkursie, a nagrodzonym serdecznie gratulujemy.
Laureaci i dzieci wyróżnione prosimy o kontakt w celu ustalenia terminu
i miejscu wręczenia dyplomów i nagród
(e-mail: , tel. 514 263 249)

LISTA LAUREATÓW i WYRÓŻNIONYCH
w Konkursie plastyczny pn. "Czyste powietrze w moim mieście"

I kategoria: przedszkolaki:  3 nagrody i 3 wyróżnienia;
Laureaci konkursu:

1.    Maria_Matusiewicz - Miejskie Przedszkole Nr 8 w Płocku
2.    Zofia_Matusiewicz - Miejskie Przedszkole Nr 34 w Płocku
3.    Julian Rękawiecki  - Miejskie Przedszkole Nr 21 w Płocku
Wyróżnieni w konkursie:
1.    Barbara Zgłobicka - Miejskie Przedszkole Nr 11 w Płocku
2.    Nikola Kruszewska - Miejskie Przedszkole Nr 37 w Płocku
3.    Nina Grabowska - Przedszkole Małolatek w Płocku

II kategoria - uczniowie szkół podstawowych? 3 nagrody i 5 wyróżnień,

Laureaci konkursu:

1.    Bartosz Wisniewski - Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku
2.    Michał Wierzchowski - Szkoła Podstawowa  nr 14 im. prof Władysława Szafera w Płocku
3.    Gabriela Lewandowska - Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku
Wyróżnieni w konkursie:
1.    Lena Karcz - Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Fryderyka Chopina w Płocku
2.    Zuzanna Kowalska - Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku
3.    Filip Zapaśnik - Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku
4.    Frane Rosuł - Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku
5.    Lena Adamkiewicz - Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku

III kategoria - uczniowie szkół ponadpodstawowych - 3 nagrody i 1 wyróżnienie.

Laureaci konkursu

1.    Katarzyna Kolanko - LO im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku
2.    Maciej Bohdan - Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku
3.    Kacper Bodal - Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku
Wyróżnieni w konkursie
1.    Joanna Bohdan Zespół Szkół Centrum Edukacji w Płocku

LISTA LAUREATÓW i WYRÓŻNIONYCH
w Konkursie literackim "Czyste powietrze w moim mieście" - dzieci i młodzież listy piszą.

Laureaci konkursu
1.    Bartłomiej Gontarek - Szkoła podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku
2.    Eryk Cholewiński - Szkoła Podstawowa  nr 14 im. prof Władysława Szafera w Płocku
3.    Joanna Bohdan - Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku
Wyróżnieni w konkursie
1.    Antonina Konarska - Szkoła podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku
2.    Anna Chmielewska - Szkoła Podstawowa  nr 14 im. prof Władysława Szafera w Płocku
3.    Wiktoria Chojnacka -  Szkoła Podstawowa 22 im. Janusza Korczaka w Płocku

Konkurs realizowany był w ramach projektu pn. "Czyste powietrze w moim mieście", który sfinansowano ze środków Miasta Płock

24.07.2020
Tytuł projektu: "Czas na aktywność i wspólne działanie" - czytaj więcej ...

Głównym celem projektu "Czas na aktywność i wspólne działanie" jest poprawa jakości i poziomu życia 140 osób starszych (60+) z terenu powiatu sierpeckiego poprzez rozwijanie i stworzenie warunków do realizacji aktywności społecznej seniorów, poprzez promowanie wolontariatu oraz integracja wewnątrz i międzypokoleniowa przez 7 m-cy realizacji projektu, jak również po jego zakończeniu.

Teren realizacji projektu: powiat sierpecki (Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, miasto Sierpc, gmina Sierpc, Szczutowo, Zawidz).

Zapraszamy do udziału:
Sierpeckie krajobrazy - konkurs fotograficzny

Konkurs adresowany jest do uczestników warsztatów fotograficznych.
Celem konkursu jest budzenie zainteresowań przyrodą własnego regionu, miejscami cennymi pod względem historycznym, kulturowym i przyrodniczym, integracja międzypokoleniowa, rozwijanie wrażliwości artystycznej, prezentacja twórczości młodzieży i seniorów w dziedzinie fotografii, rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.

- Regulamin - pobierz


Realizator: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku
Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Sierpcu, Dzienny Dom Seniora + w SzczutowieProjekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.


31.05.2020r.
Czyste powietrze w moim mieście

Projekt pn. "Czyste powietrze w moim mieście" polega na opracowaniu materiałów edukacyjnych m.in. prezentacji multimedialnych, scenariuszy warsztatów wraz z kartami pracy służących do prowadzenia warsztatów online i przeprowadzenie konkursów oraz uruchomienie platformy edukacyjnej, której celem jest propagowanie postaw ekologicznych, zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie jakości powietrza, źródeł zanieczyszczeń, sposobów zapobiegania emisji zanieczyszczeń oraz ich wpływie na środowisko.

"Czyste powietrze w moim mieście" - pakiety edukacyjne

1. "Czyste powietrze w moi mieście"
- pakiet edukacyjny wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna.

Powietrze - pakiet edukacyjny - pobierz.docx

Powietrze - pakiet edukacyjny - pobierz.pdf

Powietrze - prezentacja - pobierz.pptx

Powietrze - prezentacja - pobierz.pdf


2. "Czyste powietrze w moim mieście"
- pakiet edukacyjny Szkoła Podstawowa klasy IV - VIII

Powietrze - pakiet edukacyjny - pobierz.docx

Powietrze - pakiet edukacyjny - pobierz.pdf

Powietrze - prezentacja - pobierz.pptx

Powietrze - prezentacja - pobierz.pdf

3. "Czyste powietrze w moim mieście"
- pakiet edukacyjny Szkoły Ponadpodstawowe

Powietrze - pakiet edukacyjny - pobierz.docx

Powietrze - pakiet edukacyjny - pobierz.pdf

Powietrze - prezentacja - pobierz.pptx

Powietrze - prezentacja - pobierz.pdf

 

25.05.2020r.
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku zaprasza dzieci i młodzież z terenu miasta Płocka do udziału w konkursach realizowanych w ramach projektu pn. "Czyste powietrze w moim mieście".

1. Konkurs plastyczny pn. "Czyste powietrze w moim mieście"
Regulamin konkursu plastycznego - pobierz docx ...

2. Konkurs literacki "Czyste powietrze w moim mieście" - dzieci i młodzież listy piszą.
Regulamin konkursu literackiego - pobierz docx ...

Celem konkursów jest zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie jakości powietrza, źródeł zanieczyszczeń, sposobów zapobiegania emisji zanieczyszczeń oraz ich wpływu na środowisko a także promocję alternatywnych środków transportu.

Więcej o programie "Czyste powietrze w moim mieście" - czytaj ...

Zapraszamy do udziału

KOMUNIKAT !!!


Szanowni Państwo, czas, w którym się znaleźliśmy
wymaga mądrych i odpowiedzialnych decyzji.

Zatem biuro RCEE w Płocku od dnia 16 marca 2020r. będzie zamknięte.

Od tego dnia pracujemy zdalnie.

Zachęcam do kontaktu drogą telefoniczną
- pod nr 606 330 733, Facebook, Messenger,

mailową:

Z poważaniem,
Iwona Marczak - Członek Zarządu RCEE w Płocku

17.09.2019r.

"Tak dla czystego powietrza" - spot edukacyjny na telebimach reklamowych LED

SPOT edukacyjny - pobierz mp4 ...

Płock - Nowy Rynek

SPOT LED Nowy Rynek  - pobierz mp4 ...

Płock - Galeria Wisła

SPOT LED Galeria Wisła  - pobierz mp4 ...

19.08.2019r.

"Przygoda to przyroda - wakacyjne spotkanie z ekologią" to ciekawa i atrakcyjna forma wypoczynku w postaci warsztatów, podczas których dzieci i młodzież nie tylko nabyli nowe umiejętności ale przede wszystkim w atrakcyjny sposób spędziły wakacje - był to wypoczynek połączony z elementami edukacji.
W trakcie tematycznych warsztatów w interesujący sposób przybliżyliśmy uczestnikom szacunek do przyrody, środowiska.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

08.08.2019r.


W VI edycji programu "Decydujesz, pomagamy" RCEE w Płocku otrzymało grant na cele statutowe.
Program "Decydujesz, Pomagamy" realizowany jest przez Tesco Polska we współpracy z Fundacją Tesco oraz Pracownią Badań i Innowacji Społecznych Stocznia.

Dziękujemy za zaufanie i wsparcie Tesco Polska, Fundacji Tesco oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia oraz wszystkim głosującym !!!!


12.03.2019r.


Dziękujemy firmie Tesco Polska oraz Fundacji Tesco i Pracowni Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA, która jest Partnerem Strategicznym programu za zaufanie oraz grant dla Stowarzyszenia.


Czy wiecie, że jeszcze po wojnie płockie śmieci były wywożone na okoliczne pola? 
Albo zaraz koło starego mostu? A w średniowieczu zapychano nimi studnie na Starym Rynku? 
Czy wiecie, że za kilkaset lat w Kobiernikach rozkopią stare kwatery składowiskowe i zakrzykną: "Hura! Mamy tu sporo paliwa!"?

--> Tajemnicze wzgórza w Kobiernikach - czytaj ...
--> Reportaż multimedialny - czytaj ...

Gazeta Wyborcza - Płock

PARTNERSTWO z Fabryką Levi Strauss Poland Sp. z o.o. w Płocku
W ramach współpracy z Fabryką Levi Strauss Poland Sp. z o.o. w Płocku
realizujemy projekt pn. "Wolontariat pracowniczy".
Uczestnikami akcji są wolontariusze z Fabryki Levi Strauss Poland Sp. z o.o. - Płock
oraz Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku - (od 2014r.).

STYPENDIA POMOSTOWE - program realizowany przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem" we współpracy z FEP w Łodzi - więcej o programie na stronie www.mlodzirazem.pl


Nasi partnerzy

NFOSiGW