Strona Gwna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiay szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatnoci

Strona Gwna PDF Print E-mail

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE ADRESU

Szanowni Pastwo,

Zarzd Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku informuje, e z dniem 01.05.2022 r. zmianie ulegnie adres siedziby Stowarzyszenia.

Nowy adres to:

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku

Ul. Bielska 57A, 09 - 400 Pock

Pok. 212, II. Pitro

Numery: NIP, Regon, KRS pozostaj bez zmian.

Numer telefonu do kontaktu: 514 263 249.
Adres email pozostaje bez zmian.

Prosimy o aktualizacj danych w swoich bazach informacyjnych.

W zawizku z powyszym prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji
dotyczcej RCEE w Pocku na wskazany powyej adres.

13.12.2021r.

Wyniki konkursu na lokaln kampani edukacyjno-informacyjn
pn. "Dzie czystego powietrza"


Informujemy, e komisja konkursowa dokonaa oceny konkursu pn. "Dzie czystego powietrza".
Do konkursu cznie zgoszonych zostao 18 prac.

Ocenie poddano 18 prac konkursowych speniajcych wymogi formalne z czego Komisja konkursowa wyonia cznie 12 laureatw i 6 wyrnionych tj.:


Laureaci:
1. Akademia Przedszkolaka Max, ul. Kiliskiego 12, budynek I, 09-402 Pock
2. Szkoa Podstawowa nr 14 m. prof. Wadysawa Szafera w Pocku
3. Miejskie Przedszkole nr 5 w Pocku
4. Miejskie Przedszkole nr 4 im. Jasia i Magosi w Pocku
5. Miejskie Przedszkole nr 21 w Pocku
6. Miejskie Przedszkole Nr 25 w Pocku
7. Miejskie Przedszkole nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaci z Oddziaami Integr. w Pocku
8. Szkoa Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kociuszki w Pocku
9. Zesp Szk Nr 1 w Pocku
10. Szkoa Podstawowa z Oddziaami Integr. nr 22 im. Janusza Korczaka
11. Miejskie Przedszkole Nr 11 w Pocku
12. Miejskie Przedszkole nr 8 "Baniowy ogrd" w Pocku

Nagrod dla laureatw konkursu jest: oczyszczacz powietrza dla grupy/klasy biorcej udzia w konkursie.


Wyrnieni:
1. Zesp Szk Centrum Edukacji im. Ignacego ukasiewicza w Pocku
2. Szkoa Podstawowa Nr 5 im. Wadysawa Broniewskiego w Pocku
3. Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Marii Macieszyny w Pocku
4. Miejskie Przedszkole nr 27 w Pocku
5. Miejskie Przedszkole nr 37 w Pocku
6. Szkoa Podstawowa Nr 6 im. Druha Wacawa Milke w Pocku

Nagrod dla wyrnionych w konkursie jest: sprzt nagonieniowy powietrza dla grupy/klasy biorcej udzia w konkursie.

Konkurs sfinansowany ze rodkw Miasta Pock.
Wszystkim serdecznie gratulujemy !

20.10.2021r.

"Ja segreguj, a Ty - kampania edukacyjno-informacyjna"

Gwnym celem zadania jest budowanie wiadomoci wrd mieszkacw miasta Pocka na temat prawidowej segregacji odpadw zgodnie ze Wsplnym Systemem Segregacji Odpadw i zachcanie mieszkacw do zwikszenia wysikw na rzecz ograniczania ich iloci.

Ja segreguj, a TY? - obejrzyj ...Istotna jest te informacja o roli Punktu Selektywnej Zbirki Odpadw w Kobiernikach i przekazanie informacji, e w kady mieszkaniec Pocka moe w PSZOK-u bezpiecznie pozby si problemowych odpadw, czyli tych, ktrych nie powinno si wyrzuca do zwykych kontenerw.

Zachcamy do skorzystania ze strony https://czysty.plock.eu/ gdzie kady mieszkaniem Pocka moe uzyska porady dotyczce prawidowej segregacji odpadw.

Spot edukacyjny emitowany jest rwnie na telebimie reklamowym LED w Pocku na skrzyowaniu ulic Jachowicza i Kiliskiego.

Partner projektu: Przedsibiorstwo Gospodarowania Odpadami w Pocku Sp. z o.o.

Sfinansowano ze rodkw Miasta Pock

15.09.2021r.

Konkurs dla przedszkoli i szk z terenu miasta Pocka
na lokaln kampani edukacyjno-informacyjn
pn. Dzie czystego powietrzaW imieniu Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku i Miasta Pock zapraszamy do udziau w konkursie realizowanym w ramach projektu edukacyjnego pn. "Dzie czystego powietrza".

Cel konkursu:

- organizacja kampanii edukacyjno - informacyjnej w ramach "Dnia Czystego Powietrza" przypadajcym na dzie 14 listopada;
- podniesienie wiadomoci ekologicznej dzieci, modziey i dorosych oraz ksztatowanie postaw na temat moliwoci podjcia indywidulanych zmian i dostarczenie praktycznej wiedzy na temat rde smogu, niskiej emisji i ochrony powietrza;
- zwikszenie wiadomoci dzieci i modziey w zakresie jakoci powietrza, rde zanieczyszcze, sposobw zapobiegania emisji zanieczyszcze oraz ich wpywu na rodowisko,
- promocja alternatywnych rodkw transportu.

Uczestnicy: dzieci, modzie i doroli np. nauczyciele, rodzice/opiekunowie dzieci z przedszkola, szkoy podstawowej i ponadpodstawowej z terenu miasta Pocka.

Przedmiot konkursu:
- przeprowadzenie akcji edukacyjnych z udziaem dzieci, modziey i dorosych np. rodzicw/opiekunw, ktre bd dotyczy jakoci powietrza, rde zanieczyszcze, sposobw zapobiegania emisji zanieczyszcze i ich wpywu na rodowisko oraz ochrony powietrza w tym przedstawienie przykadw dziaa "jak dba o czyste powietrze" (uczestnicy opracowuj film bd te prezentacj multimedialn z przeprowadzonych dziaa);
- opracowanie relacji/reportau w dowolnej formie np. film, prezentacja multimedialna zawierajcego opis wraz ze zdjciami z przeprowadzonej kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. "Dzie czystego powietrza" przez klas, grup przedszkoln lub placwk owiatow tj. przedszkole lub szko.

Harmonogram konkursu:
- ogoszenie konkursu - 15 wrzenia 2021r.
- dostarczenie prac konkursowych - 30 listopada 2021r.
- obrady jury - do 10 grudnia 2021 rok,
- wrczenie nagrd - grudzie 2021r.

Nagrody:
cznie zostanie przyznanych min. 8 nagrd. Proponowane nagrody: oczyszczacze powietrza dla grupy klasy biorcej udzia w konkursie.
Nagrody w Konkursie finansowane bd ze rodkw Miasta Pock

Do pobrania:
- Regulamin konkursu, karta zgoszeniowa i wzr owiadczenia - pobierz docx ...


"Radiowe wdrwki przyrodnicze - cykl audycji radiowych"


Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku realizuje zadania pn. "Radiowe wdrwki przyrodnicze - cykl audycji radiowych" ze rodkw z budetu Wojewdztwa Mazowieckiego.

Zadanie polega na przeprowadzeniu cyklu 11 audycji radiowych. Audycje prowadzone s przez dziennikarzy rozgoni na antenie RADIO POCK FM, ktrzy we wsppracy ze specjalistami w danej tematyce poprowadz audycje edukacyjne.

Celem zadania jest zwikszenie wiadomoci z zakresu rodowiska przyrodniczego i jego ochrony, ksztatowanie wspodpowiedzialnoci wrd dzieci, modziey i dorosych za ochron zagroonych gatunkw oraz poprawa biornorodnoci rodowiska i warunkw ycia fauny i flory na Mazowszu.

O projekcie "Radiowe Wdrwki Przyrodnicze" - https://plock.fm/podcasty/radiowe-wedrowki-przyrodnicze/


Tematy audycji:
1. Pszczele ycie - https://plock.fm/podcasty/swiatowy ; https://plock.fm/podcasty/z-milosci
2. Ptasie wdrwki na Mazowszu - https://plock.fm/podcasty/ptasie-we%CC%A8drowki
3. Gady i pazy na Mazowszu - https://plock.fm/podcasty/gady-i-plazy-na-mazowszu
4. Pikno przyrody Brudzeskiego Parku Krajobrazowego - https://plock.fm/podcasty/brudzenski-park
5. Walory przyrodnicze i turystyczne rzeki Wisy https://plock.fm/podcasty/walory-turystyczne
6. Chronione gatunki rolin na Mazowszu https://plock.fm/podcasty/chronione-gatunki-roslin
7. Ssaki Mazowsza https://plock.fm/podcasty/ssaki-na-mazowszu
8. miecenie w lasach - dlaczego nadal to robimy - https://plock.fm/podcasty/dlaczego-nadal
9. Fauna i flora Mazowsza jesieni https://www.facebook.com/604 https://www.facebook.com/60456
10. Przyroda Mazowsza zim -
https://plock.fm/podcasty/w-jaki https://plock.fm/podcasty/jak
11. Dokarmianie ptakw, budowa karmnikw i budek lgowych https://plock.fm/podcasty


Serdecznie zachcam do ledzenia programu. Wspaniali eksperci, bardzo ciekawe rozmowy o przyrodzie Mazowsza.

Zadanie dofinansowane ze rodkw z budetu Wojewdztwa Mazowieckiego


Przedsibiorstwo Gospodarowania Odpadami w Pocku Spka Sp. z o.o. partnerem dziaa RCEE w Pocku

Dzikujemy PGO w Pocku Spka z o.o. za okazane wsparcie dla dziaa edukacyjnych prowadzonych przez RCEE w Pocku w 2021 roku.

Od wielu lat Spka aktywnie uczestniczy w edukacji ekologicznej spoeczestwa.
Dziki wsppracy wsplnie realizujemy dziaania edukacyjne skierowane do dzieci, modziey i dorosych.

30.04.2021r.

Konkurs - na ZIELONE MIEJSCE

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku dziaajc we wsppracy z Wocawskim Centrum Edukacji Ekologicznej we Wocawku zaprasza do udziau w konkursie na ZIELONE MIEJSCE, ktry odbywa si w ramach projektu "Jestem wiadomy - to si opaca".

Organizatorem konkursu jest Wocawskie Centrum Edukacji Ekologicznej z siedzib przy ulicy Komunalnej 4 we Wocawku.

Konkurs organizowany jest w ramach programu "Jestem wiadomy - to si opaca".

Konkurs finansowany jest ze rodkw Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Partnerem projektu na terenie woj. mazowieckiego jest: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku.

Konkurs otwarty jest dla wszystkich uczestnikw projektu (dzieci, modziey i dorosych) z terenu wojewdztwa mazowieckiego.

Regulamin do pobrania na stronie: http://tosieoplaca.org.pl/konkurs-na-zielone-miejsce/

Projekt JESTEM WIADOMY - TO SI OPACA - program w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej w wojewdztwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim, zachodniopomorskim i podkarpackim.


Podzikowanie dla PGO Sp. zo.o. w Pocku

Dzikujemy Przedsibiorstwu Gospodarowania Odpadami w Pocku Spka z o.o. za okazane wsparcie dla dziaa prowadzonych przez RCEE w Pocku w 2020 roku.


Dziki wsppracy wsplnie zrealizowalimy dziaania edukacyjne takie jak warsztaty ekologiczne i film ktrych celem jest zwrcenie uwagi na konieczno prawidowej segregacji odpadw, ograniczanie ich wytwarzania oraz przekazanie informacji jak by ekokonsumentem czyli jak mdrze kupowa, jak wykorzysta uywane rzeczy oraz jak ograniczy indywidulan konsumpcj.

Odpady - mieci czy surowce?

Odpowied na to pytanie w filmie, ktry powsta w ramach projektu pn. "Odpady - mieci czy surowce?" realizowanego przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku.

Zapraszamy do obejrzenia filmu


W filmie apelujemy do mieszkacw m. Pocka i regionu pockiego by zwrcili uwag na prawidow segregacj odpadw oraz ograniczanie wytwarzania odpadw.

Prezentujemy tzw. dobre praktyki - jako zestaw porad dla spoecznoci lokalnej stanowicy kompendium wiedzy, ktra zainicjuje ksztatowanie waciwych postaw w zakresie waciwego gospodarowania odpadami. Segregacja odpadw to nie tylko wyraz troski o rodowisko, ale rwnie o? wasne portfele. Opata za odpady nieposortowane jest znacznie wysza ni w przypadku prawidowo przeprowadzonej segregacji.

Jest to rwnie film, majcy za zadanie uwraliwienie mieszkacw naszego miasta na problemy rodowiska naturalnego.

Zadanie dofinansowano ze rodkw Miasta Pock


Dofinansowano ze rodkw Przedsibiorstwa Gospodarowania Odpadami w Pocku Sp. z o.o

Odpady - mieci czy surowce?

Aktualnie realizujemy projekt pn. "Odpady - mieci czy surowce?" w ramach ktrego nagrywamy film pod tym samym tytuem czyli "Odpady - mieci czy surowce?".
W filmie apelujemy do mieszkacw m. Pocka i regionu pockiego by zwrcili uwag na prawidow segregacj odpadw oraz ograniczanie wytwarzania odpadw.

Prezentujemy tzw. dobre praktyki - jako zestaw porad dla spoecznoci lokalnej stanowicy kompendium wiedzy, ktra zainicjuje ksztatowanie waciwych postaw w zakresie waciwego gospodarowania odpadami. Segregacja odpadw to nie tylko wyraz troski o rodowisko, ale rwnie o... wasne portfele. Opata za odpady nieposortowane jest znacznie wysza ni w przypadku prawidowo przeprowadzonej segregacji.

Jest to rwnie film, majcy za zadanie uwraliwienie mieszkacw naszego miasta na problemy rodowiska naturalnego.

Zakres tematyczny:
1.Odpady w domu, szkole/przedszkolu, pracy, na ulicy nt. wytwarzania odpadw:
- w domu - pokazanie powstawania rnych odpadw;
- w szkole - o odpadach powstajcych w szkole/przedszkolu;
- na ulicy - licie z drzew, rzucanie rnego rodzaju odpadw.
2.Uciliwoci odpadw dla rodowiska (np. mieci w lesie).
3.Wdrwka odpadw:
- prezentacja segregacji w domu, w szkole/przedszkolu z komentarzem;
- prezentacja pojemnikw do segregacji na osiedlu, przy szkole/przedszkolu;
- odbir odpadw samochodami przez firm transportujca odpady do PGO w Pocku - Zakad Produkcyjny w Kobiernikach;
- prezentacja PSZOK z komentarzem;
- sortowanie odpadw w celu odzyskania surowcw (PGO);
- odzysk i unieszkodliwianie odpadw w PGO;
- przetwarzania frakcji organicznej.
4.Koszty gospodarowania odpadami (co skada si na koszt, kto paci i ile?) - komentarz przedstawiciela Urzdu Miasta Pocka.
5.Jak zmniejszy koszty gospodarowania odpadami:
- Zapobieganie powstawaniu odpadw np. opakowania wielokrotnego uytku;
- Zamiast reklamwki ze sklepu uywamy toreb eko - pciennych;
- Wykorzystanie odpadw tzw. upcykling. Wypowiedzi - jak mdrze kupowa, jak ciekawie wykorzysta uywane rzeczy oraz jak ograniczy indywidualn konsumpcj (np. wyprodukowanie modnych mebli z palet).
6.Odpady niebezpieczne i ich uciliwoci:
- przykady odpadw niebezpiecznych;
- postpowanie z odpadami niebezpiecznymi.
7.Kompostowanie odpadw na przykadzie PGO w Pocku - Zakad Produkcyjny w Kobiernikach i maego kompostownika w ogrodzie.

Dzikujemy za pomoc w realizacji filmu:
1.Szkole Podstawowej nr 14 im. prof. Wadysawa Szafera w Pocku
2.Miejskiemu Przedszkolu Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaci w Pocku, ul. Pocztowa 13
3.Wydziaowi Ksztatowania rodowiska Urzdu Miasta Pocka
4.Przedsibiorstwu Gospodarowania Odpadami w Pocku Sp. z o.o.


Wyniki konkursu plastycznego
pn. "Miasta i wsie chore od smogu i haasu - czy tak musi by"
DZIE BEZ SAMOCHODU.


Informujemy, e komisja konkursowa dokonaa oceny konkursu pn. "Miasta i wsie chore od smogu - czy tak musi by".

Przedmiotem konkursu byo wykonanie pracy plastycznej:
- dowoln technik w formacie A-4 lub A-3 zgodnej z celami konkursu tzn. dotyczy problematyki zanieczyszcze powietrza, hasu komunikacyjnego oraz wskazanie argumentw za korzystaniem z komunikacji zbiorowej oraz promujcej jazd na rowerze.

Do konkursu cznie zgoszonych zostao 175 prac plastycznych, z czego 61 prac zostaa odrzuconych formalnie ze wzgldu na braki formalne lub niezgodno z przedmiotem konkursu.

Dzikujemy dzieciom i modziey za udzia w konkursie, a nagrodzonym serdecznie gratulujemy.
Laureaci i wyrnieni w konkursie zostan poinformowani o przyznanej nagrodzie oraz ustalenia terminu i miejsca wrczenia dyplomw i nagrd (e-mail: , tel. 514 263 249).

Laureaci i wyrnieni w konkursie:
I kategoria:
- laureaci:
1. Franciszek Lewandowski - Miejskie Przedszkole nr 25 w Pocku
2. Aleksandra Tomaszewska - Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gozdowie (klasa IB).
3. Gabriela Walczak - Szkoa Podstawowa im. Mikoaja Kopernika w Radzanowie (klasa II b)
- wyrnienia:
1. Agata Dbczyska - Szkoa Podstawowa im. Marii Kownackiej w Nowym Kamieniu (klasa I).
2. Nicola Rakowski - Szkoa Podstawowa w Nowych ubkach (klasa II).
3. Nadia aczkowska - Szkoa Podstawowa im. kpr. Feliksa Ignacego Grabowskiego w Bodzanowie (klasa III a).

II kategoria:
- laureaci:
1. Zuzanna Paluszkiewicz - Zesp Szk Budowlanych nr 1 w Pocku (klasa III T).
2. Oskar Kabaa - Zesp Owiatowo - Konsultacyjny "Profesor" w Pocku (klasa VI B).
3. Mateusz Zemroch - Zesp Szk Budowlanych nr 1 w Pocku.
- wyrnienia:
1. Karolina lebocka - Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Siecieniu (klasa VII b).
2. Agnieszka Spychaa - Szkoa Podstawowa im. Tadeusza Kociuszki w ukomiu (klasa VII).
3. Sebastian Lewandowski - Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Siecieniu (klasa VIII).
Nagrody dla w/w osb zostay sfinansowane ze rodkw z budetu Wojewdztwa Mazowieckiego.

Dodatkowo Komisja postanowia wyrni nastpujce osoby:
1. Pola Kralska - Szkoa Podstawowa Nr 6 im. Druha Wacawa Milke w Pocku
2. Natalia Rewak - Szkoa Podstawowa im. kpr. Feliksa Ignacego Grabowskiego w Bodzanowie
3. Klaudia Lewandowska - Zesp Szk Usug i Przedsibiorczoci im. Abpa A.J. Nowowiejskiego.
Nagrody dla w/w osb zostay przekazane przez Starostwo Powiatowe w Pocku.

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. "Miasta i wsie chore od smogu - czy tak musi by?" przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku.

Partnerami projektu s: Wydzia rodowiska i Rozwoju Obszarw Wiejskich Starostwa Powiatowego w Pocku, Wydzia Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Pocku, Wydzia Ksztatowania rodowiska Urzdu Miasta Pocka.


Zadanie dofinansowane ze rodkw z budetu Wojewdztwa Mazowieckiego

12.11.2020r.

Relacja z finau konkursu na lokaln kampani edukacyjno-informacyjn pn. "Plastik? Rezygnuj. Redukuj. Segreguj".

W imieniu RCEE w Pocku oraz Szkoa Podstawowa nr 14 im. Wadysawa Szaferaw Pocku i Gminy Miasta Pock dzikujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu na lokaln kampani edukacyjno-informacyjn pn. "Plastik? Rezygnuj. Redukuj. Segreguj" w ramach Kampanii Sprztania wiata 2020.

Przedmiotem konkursu byo opracowanie relacji/reportau z przeprowadzonej kampanii edukacyjno-informacyjnej przez klas, grup lub placwk owiatow tj. przedszkole lub szko.
Do konkursu cznie zostao zgoszonych 15 prac konkursowych, z czego 1 praca z kategorii przedszkola zostaa odrzucona formalnie ze wzgldu na brak karty zgoszeniowej oraz wymaganych owiadcze.

Ocenie poddano 14 prac konkursowych z czego Komisja konkursowa wyonia cznie 9 laureatw i 5 wyrnionych w trzech kategoriach wiekowych tj.:

Laureaci - kategoria I - przedszkola

1.Miejskie Przedszkole z Oddziaami Integracyjnymi nr 3 w Pocku. Koordynator: Barbara Gieres, Renata Wagner-Sadowska, aneta Krajewska.
2. Miejskie Przedszkole nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaci z Oddziaami Integracyjnymi w Pocku - ul. Harcerska 2. Koordynator: Kinga Osial, Karolina Ztowska.
3. Miejskie Przedszkole nr 5 w Pocku. Koordynator: Aleksandra Ciesielska, Anna Sztyma.
4. Miejskie Przedszkole nr 21 w Pocku. Koordynator: Jolanta Jaboska.
5. Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaci w Pocku - ul. Pocztowa 13. Koordynator: Paulina Cholewiska.
Wyrnienia - kategoria I - przedszkola
1. Miejskie Przedszkole nr 13 w Pocku. Koordynator: Alicja Kowalczyk.
2. Miejskie Przedszkole nr 27 w Pocku. Koordynator: Jolanta Filipiak - Bogaczyska.
3. Miejskie Przedszkole nr 4 im. Jasia i Magosi w Pocku. Koordynator: Magorzata Wasa.
4. Miejskie Przedszkole nr 10 w Pocku. Koordynator: Magdalena Tomaszewska.

Laureaci - kategoria II - szkoy podstawowe

1. Szkoa Podstawowa Nr 6 im. Druha Wacawa Milke w Pocku w Pocku. Koordynator: Iwona Cierpiakowska.
2. Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Ksidza Jana Twardowskiego w Pocku. Koordynator: Damrawa Korzeniewska, Renata Dziubliska.
3. Szkoa Podstawowa nr 14 im. prof. Wadysawa Szafera w Pocku. Koordynator: Dorota Kociemska.

Laureaci - kategoria III - szkoy ponadpodstawowe
1. Zesp Szk Budowlanych nr 1 w Pocku. Koordynator: Anna Krzywkowska, Milena Klonowska.
Wyrnienia - kategoria III - szkoy ponadpodstawowe
1. Zesp Szk Centrum Edukacji im. Ignacego ukasiewicza w Pock. Koordynator: Kalina Klikczyska.


Konkurs finansowany ze rodkw Szkoy Podstawowej Nr 14 im. prof. Wadysawa Szafera w Pocku - Miasta Pock.


Wszystkim serdecznie gratulujemy !

15.09.2020r.

Konkurs dla szk i przedszkoli z terenu miasta Pocka na lokaln kampani edukacyjno-informacyjn pn. "Plastik? Rezygnuj. Redukuj. Segreguj"

W imieniu Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku oraz Szkoy Podstawowej Nr 14 im. prof. Wadysawa Szafera w Pocku i Miasta Pock zapraszamy do udziau w konkursie dla przedszkoli i szk z terenu miasta Pocka na lokaln kampani edukacyjno-informacyjn pn. "Plastik? Rezygnuj. Redukuj. Segreguj" w ramach Kampanii Sprztania wiata 2020.

Cele konkursu:
-podjcie dziaa na terenie przedszkola/szkoy/osiedla na rzecz edukacji ekologicznej ukierunkowanych na problematyk odpadw z tworzyw sztucznych, ich poprawn segregacj oraz recykling zgodnie z hasem Kampanii Sprztanie wiata "Plastik? Rezygnuj. Redukuj. Segreguj";
-zwikszenie wiadomoci ekologicznej ogu spoeczestwa w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadw plastikowych oraz stosowania alternatyw dla uywania plastiku w yciu codziennym;
-pogbianie i utrwalanie wiedzy na temat segregacji odpadw w szczeglnoci odpadw wykonanych z plastiku.

Uczestnicy: przedszkola, szkoy podstawowe i ponadpodstawowe z terenu miasta Pocka.

Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest opracowanie relacji/reportau w dowolnej formie np. film, prezentacja multimedialna, opis wraz ze zdjciami z przeprowadzonej kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. "Plastik? Rezygnuj. Redukuj. Segreguj" przez klas, grup lub placwk owiatow tj. przedszkole lub szko;

Do pobrania:
-Regulamin konkursu
- pobierz docx ...


Harmonogram konkursu:
- ogoszenie konkursu - wrzesie 2020r.
- dostarczenie prac konkursowych - 16 padziernika 2020r.
- obrady jury - 30 padziernika 2020 rok,
- wrczenie nagrd - listopad 2020r.

Nagrody:
Jury konkursowe wybierze po trzech laureatw w trzech kategoriach:
- I kategoria: przedszkola - 3 nagrody;
- II kategoria - szkoy podstawowe - 3 nagrody;
- III kategoria - szkoy ponadpodstawowe - 3 nagrody.

Nagrody w Konkursie finansowane bd ze rodkw: Miasta Pock - Szkoy Podstawowej Nr 14 im. prof. Wadysawa Szafera w Pocku, ul. Jachowicza 20

Prace konkursowe naley wysa drog elektroniczn na adres: lub zoy w siedzibie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku ul. 1 Maja 7B, 09-402 Pock.
W razie pyta lub wtpliwoci czekamy na Wasze e-maile- , zapytania na facebooku lub tel. 514 263 249 .

05.09.2020r.


Prezentujemy film, ktry powsta w ramach projektu
pn. "Miasta i wsie chore od smogu - czy tak musi by?"
realizowanego przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku.


Partnerami projektu s: Wydzia rodowiska i Rozwoju Obszarw Wiejskich Starostwa Powiatowego w Pocku, Wydzia Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Pocku, Wydzia Ksztatowania rodowiska Urzdu Miasta Pocka.

Podstawowym celem filmu jest przekazanie wiedzy w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony rodowiska przed haasem. Prezentuje on zagadnienia dotyczce aktualnego stanu powietrza i przyczyny powstawania zanieczyszcze, ze szczeglnym naciskiem na emisj zanieczyszcze z kominw domw opalanych wglem i drewnem przy uyciu starych kotw oraz rde haasu.

Zadanie dofinansowane ze rodkw z budetu Wojewdztwa Mazowieckiego

29.08.2020r.
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku zaprasza dzieci i modzie z terenu miasta Pocka oraz powiatw pockiego i sierpeckiego do udziau w konkursie realizowanym w ramach projektu pn. "Miasta i wsie chore od smogu - czy tak musi by".

Partnerzy projektu:
- Wydzia rodowiska i Rozwoju Obszarw Wiejskich Starostwa Powiatowego w Pocku,
- Wydzia Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Pocku,
- Wydzia Ksztatowania rodowiska Urzdu Miasta Pocka.


Cele konkursu:
-edukacja ekologiczna dzieci i modziey w zakresie szkodliwoci zanieczyszcze, haasu komunikacyjnego i zbyt duego natenia ruchu wynikajcego z naduywania samochodu jako indywidualnego rodka transportu w miecie;
- zachcenie do korzystania z innych ni samochd sposobw przemieszczania si,

- popularyzacja kampanii "Dzie bez samochodu".

Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej dowoln technik w formacie A-4 lub A-3 zgodnej z celami konkursu tzn. praca powinna dotyczy problematyki zanieczyszcze powietrza, hasu komunikacyjnego oraz wskazanie argumentw za korzystaniem z komunikacji zbiorowej oraz promujcej jazd na rowerze.

Regulamin konkursu - pobierz ...

Zadanie dofinansowane ze rodkw z budetu Wojewdztwa Mazowieckiego

"Czyste powietrze w moim miecie" - wyniki konkursw

Informujemy, e komisja konkursowa dokonaa oceny 2 konkursw tj. plastycznego i literackiego pn. "Czyste powietrze w moim miecie".

Celem konkursw byo zwikszenie wiadomoci dzieci i modziey w zakresie jakoci powietrza, rde zanieczyszcze, sposobw zapobiegania emisji zanieczyszcze oraz ich wpywu na rodowisko a take promocja alternatywnych rodkw transportu.

Dzikujemy dzieciom za udzia w konkursie, a nagrodzonym serdecznie gratulujemy.
Laureaci i dzieci wyrnione prosimy o kontakt w celu ustalenia terminu
i miejscu wrczenia dyplomw i nagrd
(e-mail: , tel. 514 263 249)

LISTA LAUREATW i WYRӯNIONYCH
w Konkursie plastyczny pn. "Czyste powietrze w moim miecie"

I kategoria: przedszkolaki: 3 nagrody i 3 wyrnienia;
Laureaci konkursu:

1. Maria_Matusiewicz - Miejskie Przedszkole Nr 8 w Pocku
2. Zofia_Matusiewicz - Miejskie Przedszkole Nr 34 w Pocku
3. Julian Rkawiecki - Miejskie Przedszkole Nr 21 w Pocku
Wyrnieni w konkursie:
1. Barbara Zgobicka - Miejskie Przedszkole Nr 11 w Pocku
2. Nikola Kruszewska - Miejskie Przedszkole Nr 37 w Pocku
3. Nina Grabowska - Przedszkole Maolatek w Pocku

II kategoria - uczniowie szk podstawowych? 3 nagrody i 5 wyrnie,

Laureaci konkursu:

1. Bartosz Wisniewski - Szkoa Podstawowa Nr 20 im. Wadysawa Broniewskiego w Pocku
2. Micha Wierzchowski - Szkoa Podstawowa nr 14 im. prof Wadysawa Szafera w Pocku
3. Gabriela Lewandowska - Szkoa Podstawowa Nr 20 im. Wadysawa Broniewskiego w Pocku
Wyrnieni w konkursie:
1. Lena Karcz - Szkoa Podstawowa Nr 21 im. Fryderyka Chopina w Pocku
2. Zuzanna Kowalska - Szkoa Podstawowa Nr 20 im. Wadysawa Broniewskiego w Pocku
3. Filip Zapanik - Szkoa Podstawowa Nr 22 im. Janusza Korczaka w Pocku
4. Frane Rosu - Szkoa Podstawowa Nr 20 im. Wadysawa Broniewskiego w Pocku
5. Lena Adamkiewicz - Szkoa Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kociuszki w Pocku

III kategoria - uczniowie szk ponadpodstawowych - 3 nagrody i 1 wyrnienie.

Laureaci konkursu

1. Katarzyna Kolanko - LO im. Marszaka Stanisawa Maachowskiego w Pocku
2. Maciej Bohdan - Zesp Szk Zawodowych im. Marii Skodowskiej-Curie w Pocku
3. Kacper Bodal - Zesp Szk Zawodowych im. Marii Skodowskiej-Curie w Pocku
Wyrnieni w konkursie
1. Joanna Bohdan Zesp Szk Centrum Edukacji w Pocku

LISTA LAUREATW i WYRӯNIONYCH
w Konkursie literackim "Czyste powietrze w moim miecie" - dzieci i modzie listy pisz.

Laureaci konkursu
1. Bartomiej Gontarek - Szkoa podstawowa nr 6 im. Druha Wacawa Milke w Pocku
2. Eryk Cholewiski - Szkoa Podstawowa nr 14 im. prof Wadysawa Szafera w Pocku
3. Joanna Bohdan - Zesp Szk Centrum Edukacji im. Ignacego ukasiewicza w Pocku
Wyrnieni w konkursie
1. Antonina Konarska - Szkoa podstawowa nr 6 im. Druha Wacawa Milke w Pocku
2. Anna Chmielewska - Szkoa Podstawowa nr 14 im. prof Wadysawa Szafera w Pocku
3. Wiktoria Chojnacka - Szkoa Podstawowa 22 im. Janusza Korczaka w Pocku

Konkurs realizowany by w ramach projektu pn. "Czyste powietrze w moim miecie", ktry sfinansowano ze rodkw Miasta Pock

24.07.2020
Tytu projektu: "Czas na aktywno i wsplne dziaanie" - czytaj wicej ...

Gwnym celem projektu "Czas na aktywno i wsplne dziaanie" jest poprawa jakoci i poziomu ycia 140 osb starszych (60+) z terenu powiatu sierpeckiego poprzez rozwijanie i stworzenie warunkw do realizacji aktywnoci spoecznej seniorw, poprzez promowanie wolontariatu oraz integracja wewntrz i midzypokoleniowa przez 7 m-cy realizacji projektu, jak rwnie po jego zakoczeniu.

Teren realizacji projektu: powiat sierpecki (Gozdowo, Mochowo, Rociszewo, miasto Sierpc, gmina Sierpc, Szczutowo, Zawidz).

Zapraszamy do udziau:
Sierpeckie krajobrazy - konkurs fotograficzny

Konkurs adresowany jest do uczestnikw warsztatw fotograficznych.
Celem konkursu jest budzenie zainteresowa przyrod wasnego regionu, miejscami cennymi pod wzgldem historycznym, kulturowym i przyrodniczym, integracja midzypokoleniowa, rozwijanie wraliwoci artystycznej, prezentacja twrczoci modziey i seniorw w dziedzinie fotografii, rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spdzania wolnego czasu.

- Regulamin - pobierz


Realizator: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku
Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Sierpcu, Dzienny Dom Seniora + w SzczutowieProjekt dofinansowany ze rodkw Programu Rzdowego na rzecz Aktywnoci Spoecznej Osb Starszych na lata 2014-2020.


31.05.2020r.
Czyste powietrze w moim miecie

Projekt pn. "Czyste powietrze w moim miecie" polega na opracowaniu materiaw edukacyjnych m.in. prezentacji multimedialnych, scenariuszy warsztatw wraz z kartami pracy sucych do prowadzenia warsztatw online i przeprowadzenie konkursw oraz uruchomienie platformy edukacyjnej, ktrej celem jest propagowanie postaw ekologicznych, zwikszenie wiadomoci spoeczestwa w zakresie jakoci powietrza, rde zanieczyszcze, sposobw zapobiegania emisji zanieczyszcze oraz ich wpywie na rodowisko.

"Czyste powietrze w moim miecie" - pakiety edukacyjne

1. "Czyste powietrze w moi miecie"
- pakiet edukacyjny wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna.

Powietrze - pakiet edukacyjny - pobierz.docx

Powietrze - pakiet edukacyjny - pobierz.pdf

Powietrze - prezentacja - pobierz.pptx

Powietrze - prezentacja - pobierz.pdf


2. "Czyste powietrze w moim miecie"
- pakiet edukacyjny Szkoa Podstawowa klasy IV - VIII

Powietrze - pakiet edukacyjny - pobierz.docx

Powietrze - pakiet edukacyjny - pobierz.pdf

Powietrze - prezentacja - pobierz.pptx

Powietrze - prezentacja - pobierz.pdf

3. "Czyste powietrze w moim miecie"
- pakiet edukacyjny Szkoy Ponadpodstawowe

Powietrze - pakiet edukacyjny - pobierz.docx

Powietrze - pakiet edukacyjny - pobierz.pdf

Powietrze - prezentacja - pobierz.pptx

Powietrze - prezentacja - pobierz.pdf

25.05.2020r.
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku zaprasza dzieci i modzie z terenu miasta Pocka do udziau w konkursach realizowanych w ramach projektu pn. "Czyste powietrze w moim miecie".

1. Konkurs plastyczny pn. "Czyste powietrze w moim miecie"
Regulamin konkursu plastycznego - pobierz docx ...

2. Konkurs literacki "Czyste powietrze w moim miecie" - dzieci i modzie listy pisz.
Regulamin konkursu literackiego - pobierz docx ...

Celem konkursw jest zwikszenie wiadomoci dzieci i modziey w zakresie jakoci powietrza, rde zanieczyszcze, sposobw zapobiegania emisji zanieczyszcze oraz ich wpywu na rodowisko a take promocj alternatywnych rodkw transportu.

Wicej o programie "Czyste powietrze w moim miecie" - czytaj ...

Zapraszamy do udziau

KOMUNIKAT !!!


Szanowni Pastwo, czas, w ktrym si znalelimy
wymaga mdrych i odpowiedzialnych decyzji.

Zatem biuro RCEE w Pocku od dnia 16 marca 2020r. bdzie zamknite.

Od tego dnia pracujemy zdalnie.

Zachcam do kontaktu drog telefoniczn
- pod nr 606 330 733, Facebook, Messenger,

mailow:

Z powaaniem,
Iwona Marczak - Czonek Zarzdu RCEE w Pocku

17.09.2019r.

"Tak dla czystego powietrza" - spot edukacyjny na telebimach reklamowych LED

SPOT edukacyjny - pobierz mp4 ...

Pock - Nowy Rynek

SPOT LED Nowy Rynek - pobierz mp4 ...

Pock - Galeria Wisa

SPOT LED Galeria Wisa - pobierz mp4 ...

19.08.2019r.

"Przygoda to przyroda - wakacyjne spotkanie z ekologi" to ciekawa i atrakcyjna forma wypoczynku w postaci warsztatw, podczas ktrych dzieci i modzie nie tylko nabyli nowe umiejtnoci ale przede wszystkim w atrakcyjny sposb spdziy wakacje - by to wypoczynek poczony z elementami edukacji.
W trakcie tematycznych warsztatw w interesujcy sposb przybliylimy uczestnikom szacunek do przyrody, rodowiska.

Zadanie dofinansowane ze rodkw z budetu Wojewdztwa Mazowieckiego

08.08.2019r.


W VI edycji programu "Decydujesz, pomagamy" RCEE w Pocku otrzymao grant na cele statutowe.
Program "Decydujesz, Pomagamy" realizowany jest przez Tesco Polska we wsppracy z Fundacj Tesco oraz Pracowni Bada i Innowacji Spoecznych Stocznia.

Dzikujemy za zaufanie i wsparcie Tesco Polska, Fundacji Tesco oraz Pracowni Bada i Innowacji Spoecznych Stocznia oraz wszystkim gosujcym !!!!


12.03.2019r.


Dzikujemy firmie Tesco Polska oraz Fundacji Tesco i Pracowni Bada i Innowacji Spoecznych STOCZNIA, ktra jest Partnerem Strategicznym programu za zaufanie oraz grant dla Stowarzyszenia.


Czy wiecie, e jeszcze po wojnie pockie mieci byy wywoone na okoliczne pola?
Albo zaraz koo starego mostu? A w redniowieczu zapychano nimi studnie na Starym Rynku?
Czy wiecie, e za kilkaset lat w Kobiernikach rozkopi stare kwatery skadowiskowe i zakrzykn: "Hura! Mamy tu sporo paliwa!"?

--> Tajemnicze wzgrza w Kobiernikach -czytaj ...
--> Reporta multimedialny - czytaj ...

Gazeta Wyborcza - Pock

PARTNERSTWO z Fabryk Levi Strauss Poland Sp. z o.o. w Pocku
W ramach wsppracy z Fabryk Levi Strauss Poland Sp. z o.o. w Pocku
realizujemy projekt pn. "Wolontariat pracowniczy".
Uczestnikami akcji s wolontariusze z Fabryki Levi Strauss Poland Sp. z o.o. - Pock
oraz Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku - (od 2014r.).

STYPENDIA POMOSTOWE - program realizowany przez Fundacj Fundusz Lokalny Ziemi Pockiej "Modzi Razem" we wsppracy z FEP w odzi - wicej o programie na stronie www.mlodzirazem.pl


Nasi partnerzy

NFOSiGW